Tank Tops Logistics and Information Systems - Calvin Klein and Li & Fung

Tank Tops Logistics and Information Systems - Calvin Klein and Li & Fung

Inhoudsopgave
Introduction
Analysis of Li & Fung
Primary Business Functions
Information Systems
ERP Systems
Environmental Analysis (Five Trends)
2. Proposal Project – 1
3. Proposal Project – 2
4. Strategic Recommendations
References

Introduction

De meeste mensen staan er niet bij stil waar hun kleren vandaan komen en wat er allemaal aan vooraf is gegaan voordat hun kleren in de winkel liggen en zij ze kunnen kopen. Voorbeelden hiervan zijn de achtergrond van de soort stof, de knopen, ander materiaal, de plek waar het productieproces heeft plaatsgevonden, de hoeveelheid mensen die hebben bijgedragen aan het eindproduct enzovoorts. Al deze vragen maken deel uit van de supply chain van een product binnen een bedrijf en zijn dan ook cruciaal om te stellen voor een bedrijf. Daarnaast moet er zowel aan kwaliteit, kwantiteit en kosten gedacht worden.

In dit verslag zullen wij ons op al deze vragen en stappen richten. De product categorie die wij voor het ontwikkelen voor een supply chain map hebben gekozen is de collectie van Tank Tops van Calvin Klein (CK) for Men die onder de B2B Garment Sector van Li & Fung valt.
De Li & Fung groep bestaat al sinds 1906 en is een mutinationale groep van bedrijven die zich richt op drie core businesses; export sourcing, distribution en retail. Het hoofdkwartier van Li&Fung is gevestigd in Hong Kong en wereldwijd hebben zij ruim 34000 werknemers die voor hen werken. In 2008 hadden zij zelfs een opbrengst van 16,7 miljard dollar wat 20% meer was t.o.v. 2007 . Li & Fung distibueren voornamelijk in kleding en speelgoed.
Het merk Calvin Klein komt van de ontwerpers Calvin Richard Klein en Barry Schwartz.
In 1986 lanceerden ze voor het eerst hun merk. Daarintegen werd de Calvin Klein Underwear-lijn pas in 2001 gelanceerd. Deze lijn stond bekend om zijn unieke, verleidelijke, sexy, simpele, provocatieve en moderne uitstraling. In 2008 besloot de heer Klein om deze lijn te re-introduceren maar dan onder de naam ‘Body’ . Calvin Klein is in de VS zelfs tot de invloedrijkste personen in de top 25 herroepen, dit dankzij zijn unieke maar toch simpele en betaalbare kleding en daarnaast hebben zijn controversiële campagnes met veel ‘bloot’ ook een grote rol gespeeld.

In dit verslag zullen we ons op de volgende probleemstelling richten:
‘ Wat zijn de volgende fundamentele stappen voor Li & Fung wat betreft de logistieke kwesties en de information systems om hun positie in deze competitieve markt te behouden of zelfs om hogerop te komen? ’

We zullen deze vraag beantwoorden door als eerst de supply chain voor de CK tanktops toe te lichten en te analyseren. Daarna zullen we twee proposals voorstellen, één gericht op de logistieke kwestie en één op de information systems issue. Als volgt zullen we aan de hand daarvan een advies proberen te vormen over de eventuele volgende stappen die Li & Fung kan
nemen.

Als eerste geeft Calvin Klein(CK headoffice in USA) een order aan Li&Fung (informatiestroom), vanaf dit punt begint de supply chain.

Li & Fung staat boven de gehele supply chain. Vervolgens worden de benodigde materialen (Embroidering Thread en Cloth) geworven, in sommige gevallen is Li & Fung zelf de leverancier. Dit maakt deel uit van het manufacturing proces.(China)

Vervolgens vind de productie van de Tank Tops plaats hieronder valt ook het kleuringproces. De fabrieken worden gekozen op basis van de locatie en de des- betreffende productiekosten. (China) Na de productie wordt er een aselect quality control uitgevoerd door het team van Li&Fung. Het is van belang om geen defecte goederen te leveren. Dit is de laatste stap in het manufacturing proces. (Factories of Li&Fung in China)

Na de productie worden de goederen verplaatst naar de warehouses die Li&Fung huurt. (Warehouses Li&Fung) Vanuit hier gaan de Tank Tops naar Calvin Klein, die deze weer in haar eigen warehouses opslaat. Vanaf dit punt distribueert Calvin Klein weer zelf verder naar de winkel of hun desbetreffende klanten en komen we bij de end customer terecht in de supply chain. (Warehouses or stores of Calvin Klein) Bij al deze stappen zien we transportation processen.

Primary Business Functions

In de supply chain treffen we acht entiteiten aan, namelijk:

Het bedrijf waar Li&Fung haar Embroidering thread vandaan haalt; Dit bedrijf kan zich als beste richten op de product innovatie. Als leverancier van resources is het van het grootste belang dat de geleverde producten van uitstekende kwaliteit zijn die aan de klanten geleverd worden. Door goede kwaliteit te leveren aan klanten kan je als bedrijf je naam op de markt brengen en ervoor zorgen dat de klanten niet overstappen naar de concurrent. Het hebben van geschoolde werknemers is een groot voordeel omdat deze met hun kennis ervoor kunnen zorgen dat het product dat geleverd wordt van de beste kwalitieit is .

Het bedrijf waar Li&Fung haar Cloth vandaan haalt; Ook bij dit bedrijf speelt de kwaliteit van het product een grote rol. Zoals het voorgaande bedrijf moet ook dit bedrijf ernaar streven om producten te leveren van uitstekende kwaliteit. Een manier om de kwaliteit te verbeteren van het product is door aan product innovatie te doen.

De uitvoering van de productie op verzoek van Calvin Klein. Ook hier is het hebben van goede werknemers een pré. Deze kunnen er vervolgens voor zorgen dat bij de productie de fouten geminimaliseerd worden.

De quality Assurance die het team van Li&Fung uitvoert; De afdeling kwaliteit verzekering moet zich richten op de klant. Als een bedrijf beschikt over een goede klantenservice zullen klanten eerder aankopen doen bij een dergelijk bedrijf. Het bedrijf moet zich dus richten op een goede relatie met de consumenten zodat zij hiervan kunnen profiteren in termen van sales.

Het distributie centrum waar de Tank Tops na de productie worden opgeslagen; Bij dit bedrijf draait het allemaal om de infrastructuur. Bij een distributie centrum worden grote volumes van de tanktops opgeslagen. Het hebben van een goede infrastructuur kan zowel leiden tot een besparing van tijd en kosten.

Calvin Klein die de order aan Li&Fung geeft. Het versturen van de orders wordt wederom gedaan door de werknemers van het bedrijf. Als een bedrijf beschikt over goede werknemers is de kans klein dat er fouten worden gemaakt waardoor de orders in een keer verwerkt kunnen worden. De voornaamste bedrijfsfunctie moet zich dus richten op de werknemer.

Het distributie centrum waar Calvin Klein de producten opslaat; Ook bij deze entiteit geldt dat de voornaamste bedrijfsfuncitie gericht moet zijn op de infrastructuur aangezien het hier ook gaat over het opslaan van grote volumes en waarbij de taken van het bedrijf bestaan uit herhaalde operationle zaken.

De laaste afdeling in onze supply chain is de klant. Als bedrijf moet je natuurlijk moet je naturlijk alles doen om je klanten tevreden te houden. De voornaamste focus ligt dus op de relatie met de klanten.

Information Systems Map

De informatiestroom houdt het doorgeven van orders in en het up to date houden van de status van de levering. In deze informatiestroom bevinden zich ook ERP- systemen die als ondersteuning dienen. Deze worden later in de tekst besproken.

De eerste twee afdelingen in de supply chain hebben als doel het verzamelen van de raw materials voor het toekomstige product. Wanneer de raw materials verzameld zijn kan de productie beginnen.

Als de productie is geschied kunnen de Tank Tops worden deze overgebracht naar de afdeling Quality Assurance. Bij deze afdeling wordt de productie gecontroleerd op defecten. Als er geen sprake is van defecten kunnen de Tank Tops ondergebracht worden naar het distributie centrum van Li & Fung. Eenmaal aangekomen in het distributiecentrum kunnen deze worden opgeslagen.

Vervolgens worden de tanktops overgebracht naar Calvin Klein. Deze zal de tanktops opslaan in hun eigen distributiecentrum. De volgende stap is dat de tanktops uiteindelijk geleverd worden aan de klanten.
Dit hele proces is mogelijk dankzij de informatiestromen en de bijbehorende ERP- systemen die afkomstig zijn van de afdelingen in de supply chain.

ERP Systems
Voor elk deel van de supply chain map zijn er verschillende enterprise systems toe te passen om de informatie stromen beter te laten verlopen. Hieronder worden de systemen die van toepassing zijn besproken. (Zie figuur 2: Information Systems Map)

Li&Fung:
1) Supply chain management (SCM) system; Dit systeem houdt zich bezig met het werven van componenten die nodig zijn voor een bedrijf om een bepaald product of service te maken of te leveren en deze te distribueren door de supply chain. De SCM system bestaat uit 5 basiscomponenten; plan, source, make, deliver and return.
2) Intranets & Portals; Dit ERP systeem zal de uitwisseling bedrijfsinformatie vergemakkelijken voor de werknemers onderling.

Raw Material Sourcing:
1) Data Warehousing; Bij het zoeken en werven van materialen is het van belang dat alle data wordt opgeslagen zodat er later naar teruggekeken kan worden en er makkelijker een beslissing kan worden genomen qua bijvoorbeeld prijs en kwaliteit.
2) Intranets & Portals; Belangrijk is ook dat andere werknemers de informatie kunnen bekijken zodat ze met tips en voorstellen kunnen komen, dit kan d.m.v. een intranet.

Production:
1) Enterprise resource planning (ERP)systems; Door middel van een ERP systeem kunnen planningen worden gemaakt over de benodigde materialen.
2) Factory automation; met dit systeem kunnen planningen over de voorraad automatisch worden gemaakt.

Quality Assurance:
1) Data Warehousing; Defecte producten kunnen worden geteld en bijgehouden in een datasysteem, zo kan een schatting worden gemaakt van eventuele extra kosten.
2) Enterprise resource planning system; hiermee kunne magazijn/goederen controles worden uitgevoerd om zeker van de kwaliteit te zijn.

Distribution Centre Li&Fung:
1) Transaction process systems; de transacties van uitgaande en binnenkomende goederen kunnen hiermee worden bijgehouden.
2) Data Warehousing; Deze transacties kunnen dan ook weer in een database worden opgeslagen.

Calvin Klein – Plaatsen van orders:
1) Groupware; Met dit systeem kunnen groepen medewerkers ondersteuning en hulp krijgen door middel van (online) communicatie met anderen.
2) Transaction process systems; Hiermee kunnen de transacties worden bijgehouden van bijvoorbeeld het aantal verkopen, binnenkomende en uitgaande goederen.

Distribution Centre Calvin Klein:
1) Transaction process systems; de transacties van uitgaande en binnenkomende goederen kunnen hiermee worden bijgehouden.
2) Data Warehousing; Deze transacties kunnen dan ook weer in een database worden opgeslagen.

Customer:
1) Customer relationship management (CRM); Om klanten te voorzien van hun behoefte is het van belang op de hoogte zijn van verkopen om zo een gepaste marketing strategie te bedenken als dat nodig is of beter te worden.
2) Transaction process systems; Alle transacties als verkopen aan klanten kunnen bijgehouden worden met dit systeem.

Environmental Analysis

Om te blijven opereren is het is voor bedrijven van essentieel belang om goed op de trends in te spelen. De trends zijn externe omgevingsfactoren die continue veranderen. We kunnen hierbij kijken naar de Opportunities en Threats voor Li & Fung. Voor dit onderdeel zullen wij dus gebruik maken van een SWOT Analysis die gericht is op de externe factoren. In dit stuk zullen vijf significante trends ter sprake komen op het algemene vlak, op het gebied van de logistiek en de Information Technology.

General trend: De consument is tegenwoordig bij de aankoop niet alleen meer gericht op het product zelf, maar ook op de zaken die eromheen spelen. Tegenwoordig moeten bedrijven zorgvuldige keuzes maken wat betreft de productie en het milieu waar zij een impact op (kunnen) hebben. Li & Fung moet er dan ook voor zorgen dat zij zich gunstig positioneert wat betreft deze kwestie en zich richt op de groene omgeving en dit ook duidelijk naar buiten brengt voor zowel haar klanten als de samenleving. Het milieubewustzijn is een belangrijke kwestie.
Het niet op deze kwestie ingaan kan een threat voor Li&Fung vormen als de andere bedrijven hier wel rekening mee houden.

Logistic Trends: Wat betreft de logistiek moet het bedrijf zeer efficiënte keuzes maken. Li&Fung heeft constant te maken met logistiek of dit nou de raw materials sourcing in de supply chain is of de levering aan de klant. Het Just-in-Time principe is een zeer goede manier voor de organinsatie om haar zaken te regelen. Zo kan de inventaris zo klein mogelijk blijven waardoor er kosten bespaard zullen worden, door zowel ruimte besparing en zo wordt voorkomen dat het bedrijf inventaris bezit die out of date is geraakt. Verder komt alles op tijd aan door een nauwkeurige bijhouding van de inventaris. Hierbij zou het bedrijf het MRP systeem (Management Resource Planning) kunnen aanstellen. Dit zijn opportunities die de efficiëntie van Li&Fung kunnen vergroten. IT trends: Li&Fung heeft zich door de jaren heen al gericht op het internet. We zien dat deze een steeds belangrijkere rol inneemt. Wat dan ook van belang is is om deze sector ver-der uit te breiden en de consument steeds op de hoogte van deze veranderingen te houden. Het internet kan erder ook voor interne doeleinden gebruikt worden. De focus van de innovatie ligt dan ook op het internet en de e-commerce. Het gebruik van het internet en de e-commerce kunnen bij benutting een grote opportunity zijn voor Li&Fung om haar klantenkring uit te breiden en haar zaken beter,
sneller en efficiënter te regelen. Maar dit kan ook een threat vormen als het bedrijf hier niet op inspeelt en haar concurrenten dit wel doen. Door middel van de IT kan het bedrijf haar klanten ook een groter gemak aanbieden. Zo kan door Track and Trace ERP systemen het mogelijk gemaakt worden voor de klant om te kijken in welk proces van de supply chain zijn/haar bestelling zich bevindt. De klant kan zijn/haar eigen zaken hier verder op afstemmen. Zo worden ook de informatiestromen bevorderd.

2.Proposal Project 1
Logistics Issue
Nu we Li & Fung geanalyseerd hebben voor onze product sector kunnen we ons richten op de projecten die Li & Fung moet invoeren om een competitive advantage te behalen en te behouden. Eerst zullen wij een project ontwikkeling bespreken die van toepassing is op de Logistieke kwesties. Hierbij zullen wij toelichten hoe de externe trend Li & Fung zal beïnvloeden.

Voor het opzetten van goed uitvoerbare projecten hebben wij wetenschappelijke artikelen geraadpleegd die zich richten op toekomstige trends.

Het artikel dat wij gekozen hebben voor het logistieke gedeelte gaat over distribution planning in supply chains.

Het beheren van operaties brengt tegenwoordig significante uitdagingen met zich mee gezien de concurrentie die zich op de marktplaats bevindt. De traditionele gedachte was dat er zoveel conflicten aanwezig waren bij de veelvoudige eisen waardoor er een afweging gemaakt moest worden tussen een of meerdere dimensies waarin het bedrijf de overwicht wilde behalen. De focus van het artikel ligt op het effectief beheren van operaties door gebruik te maken van Supply Chain Management.

Voor het analyseren van de supply chain is het van belang dat het domein wordt gedefinieerd. Vanuit een operationeel perspectief gezien zijn er twee eigenschappen van belang bij de behandeling van de supply chain. Deze zijn het netwerk van de supply chain en de aard van het verband tussen elk stadium in het netwerk (Nature of relationship).

Supply chain netwerk
De analyse van het netwerk van de supply chain is gericht op drie verschillende stadia. In het eerste stadium bestaat het supply netwerk uit leveranciers die goederen en diensten verlenen aan verschillende installaties. In dit geval zorgt Li&Fung ervoor dat de juiste leverancier worden aangesteld bij het produceren van de order voor Calvin Klein. Het tweede stadium bestaat uit installaties waar het werkelijke transformatie proces plaatsvindt en waarbij het product/dienst wordt gecreëerd (de fabrieken waar de Tank Tops worden geproduceerd). Het derde stadium is het distributiecentrum die bestaat uit distributeurs. Ons voortel richt zich op dit stadium van de supply chain.

Distribution stage
Het type distributie netwerk dat geïmplementeerd moet worden is afhankelijk van een strategische beslissing. We zien dat er in dit geval dat Li&Fung de producten na de productie opslaat in warehouses (distribution centre), waarna er contact wordt opgenomen met CK zodat de producten vervolgens naar de distribution centre van Calvin Klein verscheept worden.

Wij stellen voor om de supply chain in te korten door de producten na de productie meteen te verschepen naar de distribution van Calvin Klein (zie figuur 4). Dit zal ervoor zorgen dat er kosten bespaard zullen worden bij de verscheping van de producten. Li&Fung zal inmiddels besparen op de kosten van haar distribution centre. Ook is het zo dat Li&Fung nu de levering naar CK zal verzorgen, waardoor Li&Fung de prijzen ietwat kan verhogen voor CK, aangezien deze nog een deel in supply chain voor CK verzorgt. Het is aannemelijk dat CK akkoord zal gaan met dit voorstel, want uiteindelijk zal dit voor CK in zijn geheel tot kostenverlaging leiden en worden de zaken nu in zijn geheel geregeld door Li&Fung. Voor Li&Fung ligt het belang hier ook in, omdat CK nu nog afhankelijker zal zijn van haar onderneming.

Nature of relationship
Een tweede operationele hoofdzaak is de aard van de relatie tussen de 3 bovengenoemde stadia van het netwerk van de supply chain. De twee aspecten die een rol spelen bij het vaststellen van het type relatie zijn; Een concurrentie positie en het type relatie. We zien dat Li&Fung haar concurrentie positie kan verbeteren door de invoer van het bovengenoemde plan, CK zal inmiddels afhankelijker van Li&Fung zijn. Er zal een nauwere samenwerking plaats vinden tussen de twee bedrijven.

3. Proposal Project 2
IS Issue
Bij de Environmental Analysis hebben we bij de IT trends waar Li&Fung de focus op moet behouden beschreven. Een van deze IT trends is het Internet en de bijkomende E-commerce. Het is voor Li&Fung van belang om deze sector verder uit te breiden en de consument steeds op de hoogte van de veranderingen te houden.

Wat men tegenwoordig ook ziet is dat de rol van services steeds groter wordt op alle gebieden. Hierbij gaat het om services die bedrijven leveren naast het product dat zij leveren, zo kan men denken aan het tracken van de bestelling op elk moment of het aanbieden van webservices. Services zijn altijd al belangrijk geweest, dit wordt nu zichtbaarder. Ze zijn karakteriserend voor de essentie van alle economische activiteiten, zo richt men zich nu niet alleen op het product het is een pakket van goederen en diensten. Li & Fung moet hier dan ook goed op inspelen.

Ter ondersteuning van deze steeds belangrijker wordende rol van services met het oogpunt op het Internet en de E-commerce hebben wij het artikel The Next Step in Web Services gebruikt die IS Issues bespreekt.

Er heeft een fundamentele verschuiving plaatsgevonden in de manier waarop enterprises hun bedrijvigheden uitvoeren. De Web Services spelen een steeds zichtbaar grotere rol. De eerste stappen zijn bij de meeste bedrijven al gezet; wat van essentieel belang is, is het tijdig mee ontwikkelen.

Zo zien we dat de traditionele IT infrastructuur, waarin de infrastructuur het bezit was van één enterprise en waardoor deze ook beheerd werd, de weg heeft vrij gemaakt voor netwerken van applicaties die nu door meerdere business partners beheerd worden. Om met deze verschuiving mee te gaan zal Li&Fung ook de nieuwe applicaties moeten toepassen die hierbij komen kijken. Bij de invoer van deze applicaties moeten zaken als securtiy, reliability & service composition niet ontbreken.

Om dit traditionele framework voorbij te gaan zijn protocols een vereiste. Verscheidene specificaties zijn voorgesteld, de voornaamste is de Business Process Execution Language for Web Services (BPEL4WS) voor service composition, Web services coordination (WS-Coordination) en Web services transactions (WS-Transaction) om de interacties te ondersteunen, Web services security (WS-Security), and Web services reliable messaging (WS-ReliableMessaging). Al deze aspecten zijn cruciale elementen van business interacties.

BPEL ondersteunt een proces gerichte vorm van service composition: elke BPEL composition is een business proces of workflow die interactive vertoont met een set Web services om een zeker doel te bereiken.

Het is voor Li&Fung van essentieel belang om de applicaties op de juiste tijd en manier toe te passen, zodat het contact tussen haar onderneming en die van Calvin Klein makkelijker kan plaatsvinden en dit met een hoge graad van securtiy en reliability kan gebeuren.

4. Strategic Recommendations

Het is voor Li & Fung van cruciaal belang om tijdig op de ontwikkelingen, die zich voordoen in de (economische) wereld, in te spelen. Bij onze analyse van Li & Fung met het oogpunt op de productie van de collectie van Tank Tops van Calvin Klein (CK) for Men, die onder de B2B Garment Sector van het bedrijf valt, hebben wij de fasen van de supply chain bekeken.

Verder hebben we aan de hand van een analyse van de externe omgeving van Li & Fung projecten op het gebied van de logistiek en IS voorgesteld die bij de implementatie erg gunstig kunnen zijn voor het bedrijf.

Door de invoering van Project Proposal 1 kan Li&Fung de supply chain inkorten en ervoor zorgen dat Calvin Klein afhankelijker van haar onderneming wordt, dit zal tot een kostenverlaging voor Li&Fung leiden. Verder kan dan een hoger prijskaartje aan de producten gehangen worden. Dit richt zich op de Logistieke Trends, in het bijzonder op de distributie.

Als we kijken naar de IT trends dan zien we dat het van belang is om hier snel op in te spelen. Het is zo dat Li&Fung begonnen is om zich door de jaren heen te richten op het internet. Hierbij is het belangrijk dat Li&Fung ook de computersystemen goed afstemt op haar klanten, in dit geval Calvin Klein. Dit zal zowel het productie proces bevorderen als de onderlinge communicatie. De invoering van de beschreven protocols zullen hieraan bijdragen.

De twee Project Proposals sluiten op elkaar aan. Door het inkorten van de supply chain zal de uitwisseling van informatie een nog belangrijker punt worden voor Li&Fung en CK. De invoering van de besproken protocol zal hieraan bijdragen. Het zal helpen om de communicatie versoepelen en misverstanden uit de weg te gaan.

References

Boek

E-Book

Artikelen
Evolving to a New Dominant Logic for Marketing: S.L. Vargo and R.F. Lusch Vol. 68, Journal of Marketing, (January 2004) p. 1-17
S. S. Erengüç, N.C. Simpson, A. J. Vakharia, Integrated production/distribution planning in supply chains: An invited review, European Journal of Operational Research 115 (1999) 219-236
F. Curbera, R. Khalaf, N. Mukhi, S.Tai, S. Weerawarana, The Next Step in Web Services, Communications of the ACM, October 2003/Vol. 46, No. 10

Websites
http://highered.mcgrawhill.com/sites/dl/free/0072947756/302646/li_and_fu...
http://www.lifung.com/eng/global/home.php
http://www.fundinguniverse.com/company-histories/Calvin-Klein-Inc-Compan...

Lectures
Lectures Logistics & Information Systems