Een Geldelijke Bonus Voor Een Behaald Tentamen Paper

Een Geldelijke Bonus Voor Een Behaald Tentamen Paper

“Mensen worden gemotiveerd door geldelijke beloningen, zo ook studenten. Door een bonus te verschaffen voor elk gehaald tentamen zal het studierendement stijgen.”
Als we de stelling splitsen, dan wordt er eerst gezegd dat mensen worden gemotiveerd door geldelijke beloningen. Daarna wordt er gezegd dat het studierendement zal stijgen als de studenten een geldelijke beloning ontvangen. Volgens de cognitieve-evaluatietheorie van Deci stelt dat extrinsieke motivatie voor het werk wat eerder intrinsiek lonend was de neiging heeft de algemene motivatie te verminderen (Robbins & Judge, 2011). Intrinsieke beloningen zijn waardering, betrokkenheid en werktevredenheid. Extrinsieke beloningen zijn tastbare beloningen in de vorm van geld of andere tastbare zaken.
Vele studenten studeren vrijwillig op een hogeschool of universiteit. Op dit moment zijn er geen scholen die geld geven aan studenten voor het halen van een tentamen. Dus er bestaat geen reden om naar school te gaan voor direct geld. Geen enkel student heeft nu het idee om naar school te gaan en daarmee veel geld te verdienen. Uit het onderzoek ‘Does Pay Motivate Volunteers?’ (Frey & Goette, 1999) blijkt dat vrijwilligers door betaling plotseling minder hard gaan werken. Vrijwilligers zijn intrinsiek gemotiveerd, en doen het niet voor geld (extrinsieke beloning). De vrijwilligers uit dit onderzoek kregen op een bepaald moment geld voor hun werkzaamheden. Vòòr deze tijd werd hier geen geld voor gegeven. Daaruit is gebleken dat de vrijwilligers door het geld opeens minder hard gingen werken. Dat komt omdat de extrinsieke beloning de intrinsieke motivatie ondermijnt. De vrijwilligers kregen het idee dat ze het werk alleen deden voor het geld.
Uit een onderzoek van Goes (2010) in Zeist op het VMBO werden 96 leerlingen geënquêteerd tussen de leeftijd van 12 – 15. Uit de resultaten van het onderzoek is gebleken dat wanneer een leerling intrinsiek is gemotiveerd haalt het doorgaans hogere cijfers dan de leerlingen die een extrinsieke motivatie beleven. Leerlingen geven ook aan dat de autonomie belangrijk is en de ondersteuning van de leerkrachten. Hierbij is het belangrijk dat de student wordt ondersteund in het zelfstandig zijn (Goes, 2010)
Uit een ander onderzoek van de Lange (2010) blijkt dat de commerciële medewerker wel wordt geprikkeld door geldelijke prestatiebeloningen maar dat de kwaliteit van het werk er niet beter van wordt. Daarentegen wordt wel de hoeveelheid van de werkprestaties vergroot. Volgens de Lange (2010) haar onderzoek wordt het volgende verteld: Allereerst kan worden geconcludeerd dat gemiddeld genomen de commerciële werknemers niet sterk gemotiveerd worden door prestatiebeloning. Wel kan worden vastgesteld dat prestatiebeloning een lichte motiverend werking heeft op de kwantiteit van de werkprestatie van de commerciële werknemer, oftewel het realiseren van de targets. . De bevinding is niet sterk te noemen, maar wel aantoonbaar aanwezig. De kwalitatieve aspecten van de prestaties, de service naar de klant toe, en de algehele motivatie om beter werk te verrichten worden door prestatiebeloning niet gestimuleerd. Kortom de focus ligt op de hoeveelheid en niet op de kwaliteit en services van de prestatie. (p. 80)

Wat prikkelt de student om zich meer in te zetten voor zijn of haar studie? Zoals we hebben gezien motiveert geld niet de intrinsieke motivatie. Prestaties worden niet altijd verbeterd aan de hand van geldelijke beloningen. Uit het onderzoek van Sansgiry (2006) dat werd uitgevoerd op de University of Houston werd getest op prikkels van een student. Studenten op deze universiteit kregen de zogeheten Milemarker examens, deze examens waren verplicht. Er zijn verschillende Milemarker Examens. Milemarker I examens hadden geen gevolgen voor de studenten als deze niet werden behaald. Milemarker III hadden echter wel grote gevolgen voor de studenten. Voor het niet behalen van een Milemarker III examen liepen de studenten forse studievertraging op. In 2004 hebben 113 studenten een Milemarker I en een Milemarker III examen gemaakt. Het slagingspercentage van Milemarker I is 68,1% en van Milemarker III 92,9%. De attitude van de studenten veranderden ten opzichte van de Milemarker III omdat hier serieuze gevolgen van kwamen.
Aan de hand van de verschillende onderzoeken die zijn gedaan kunnen wij concluderen dat geldelijke beloningen studenten niet goed genoeg motiveren voor een aanzienlijk beter studierendement. Ten eerste zal de kwaliteit van het werk van de studenten afnemen. Studenten zijn eerder geneigd om voor een matige voldoende te scoren, dan voor een kwalitatief goed cijfer. Net zoals wij hebben gezien bij een commerciële medewerker dat de kwantiteit werd verhoogd maar de kwaliteit er niet beter werd. Het beste is om de intrinsieke motivatie van studenten te stimuleren, in plaats van de extrinsieke. Studenten zijn ook vrijwilligers, het doel van studeren is niet geld maar het vergaren van kennis. Om de intrinsieke motivatie van de studenten te stimuleren kan gebruik worden gemaakt van hardere consequenties, maar ook betere ondersteuning door de leraren.

Literatuurlijst
Goes, L. (2010). Faculty of Social and Behavioural Theses. Retrieved from http://igitur-archive.library.uu.nl/student-theses/2010-0512-200229/UUin...
De lange, A. (2010). Prestatie beloning. Retrieved from http://essay.utwente.nl/60169/1/MA_thesis_A_de_Lange.pdf
Sujit, S., Lemke, T.,& Szilagyi, J. E. (2006). Effect of Incentives on Student Performance on Milemarker Examinations. Retrieved from https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1636995/
Frey, B. S., & Goette L. (1999). Does Pay Motivate Volunteers? Retrieved from http://e-collection.library.ethz.ch/eserv/eth:25512/eth-25512-01.pdf